קרא עוד


יומן מקצועי לרישום של כל התקבולים והתשלומים שהתקבלו אצל רופאים פרטיים בקליניקות.
שורות לרישום בספר:
תאריך, שם החולה, סוג הביקור,
מס' חשבונית / קבלה, תקבולים,
ניכוי במקור ותשלומים.

נייר איכותי חלק, רגיל.

מידות: 17X25 ס"מ
מס' דפים: 50