קרא עוד


מצת לגז.
מצת ארוך להדלקת הגז באופן בטיחותי.
גוף ארוך המגיע עד לפתח הגז.
כפתור להדלקת המצת.
ניתן למילוי חוזר.