פונקציות: הדפסה, העתקה, סריקה, פקס מהירות הדפסה: מהירויות הדפסה של עד 22 עמודים לדקה (בשחור) ועד 18 עמודים לדקה (בצבע) 4 איכות הדפסה בשחור (מיטבי): ‎1200 x 1200 נקודות לאינץ' מופקות קיבולת מזין המסמכים האוטומטי (ADF‏): סטנדרט, 35 גיליונות


895