פונקציות: הדפסה, העתקה, סריקה, פקס מהירות הדפסה: מהירות הדפסה של עד 22 עמודים לדקה (בשחור) ועד 22 עמודים לדקה (בצבע) איכות הדפסה בשחור (מיטבי): עד ‎600 x 600 dpi קיבולת מזין המסמכים האוטומטי (ADF‏): סטנדרט, 50 גיליונות


2100