קרא עוד


נרות נשמה - בכוס זכוכית להדלקה לזכרון, חגים ועוד...
כל נר בעל זמן בעירה של 48 שעות.
כוס זכוכית להנחה נוחה על כל משטח.