*זוג מטחנות פלפל ומלח | מנגנון טחינה ייחודי לדיוק מרבי בזמן הטחינה | פלפל/מלח טחון וטרי בכל פעם | מנגנון הכוונת עובי הטחינה (עדין/גס וכו’) | פועל עם 4 סוללות “AA” (אינן כלולות)


90 

קרא עוד


*זוג מטחנות פלפל ומלח

מנגנון טחינה ייחודי לדיוק מרבי בזמן הטחינה

פלפל/מלח טחון וטרי בכל פעם

מנגנון הכוונת עובי הטחינה (עדין/גס וכו')

פועל עם 4 סוללות "AA" (אינן כלולות)