כמות הגלילים הנמכרת משתנה בהתאם למידה הנבחרת.


948 

גודל לבחירה: *

קרא עוד


באחריות הלקוח לוודא את תקינות הקיר לפני הצמדת המדבקה.
המוצר מותאם לקירות צבועים בצבע אקרילי בלבד ולא לצבעים המבוססים על סיד.
על הקיר להיות אחיד ונקי ללא התקלפויות או סדקים בצבע, ללא רטיבויות, שומנים, אבק או כל חומר אחר שאינו צבע אקרילי.
מומלץ לנקות את הקיר במטלית לחה כ-יום לפני ביצוע הצמדת המדבקה.